O projektu eGuide+

"Kvalitetno izvajanje karierne orientacije za iskalce zaposlitve iz ranljivih skupin"

eGuide+ je projekt iz programa Leonardo da Vinci – Prenos inovacij, ki se osredotoča na izvajanje strukturirane karierne orientacije za iskalce zaposlitve iz ranljivih skupin. Projekt črpa iz inovacij projekta eGUIDE (2005-2007), kjer je bil razvit model za zagotavljanje kvalitete v procesu karierne orientacije za iskalce zaposlitve iz ranljivih skupin in nabor s tem povezanih ocenjevalnih orodij. Cilji projekta eGuide+ so:
1. Uvesti inovacije projekta eGUIDE s področja karierne orientacije na Ciper, v Grčijo in Slovenijo.
2. Razširiti uporabo modela in orodij.
3. Omogočiti razpoložljivost virov interesentom po vsej Evropi.

Partnerstvo

 • INEK - Ciper
 • Ballymun Job Centre - Irska
 • Kadis - Slovenija
 • CORE – Grčija
 • Web Relations - Grčija
 • E.O.P.P.E.P. - Grčija


Novičke

Delovni paketi

 • WP1 Projektni menedžment
 • WP2 Analiza uporabniških zahtev
 • WP3 Razvoj eGuide+ materialov in usposabljanja
 • WP4 Razvoj eGuide+ portala
 • WP5 Usposabljanje za izvajalce karierne orientacije
 • WP6 Ocenjevanje in vrednotenje
 • WP7 Diseminacija in valorizacija

Predstavitev partnerstva

Partnerstvo vključuje 6 partnerjev iz štirih različnih držav.

(P0)- Ciper - Ι.Ν.Ε.Κ – Π.Ε.Ο

BJC Logo

Cyprus Labour Institute (INEK-PEO) je neodvisen, avtonomni center za raziskave, dokumentiranje in usposabljanje, ki deluje na strokovnih in znanstvenih podlagah. INEK-PEO je neprofitna organizacija. Raziskovalne dejavnosti institucije so odraz posebne zveze Inštituta s sindikalnim gibanjem in posledično z delavsko problematiko v širšem smislu. Aktivnosti institucije naslavljajo tudi problematiko v širšem ekonomskem in socialnem kontekstu, izven standardnih sindikalnih akcij. INEK-PEO je od leta 2003 nacionalni korespondent observatorijskega omrežja (EIRO, ERM, EWCO) Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer.

Kontaktna oseba:

Polina Stavrou: polina.stavrou@inek.org.cy

                                    

Sodelujoči

 • Despo Achilleos: despo.achilleos@inek.org.cy
 • Marina Nikolaou : marina.nikolaou@inek.org.cy
 • Georgios Alexandrou: george.alexandrou@inek.org.cy
 • Naslov: 14 Simonidou Str. ETKA PEO, 1045, Nicosia Cyprus
 • Telefon: +357 22877673
 • Fax:+35722877672
 • www.inek.org.cy


(P1) – Irska - Ballymun Job Center

BJC Logo

Ballymun Job Centre (BJC) je neprofitna organizacija, ki nudi storitve brezposelnim osebam v lokalni skupnosti. Od ustanovitve leta 1987 je BJC razvil trdno in ugledno organizacijo, ki se odziva na potrebe brezposelnih in drugih iskalcev zaposlitve (trenutno je prijavljenih več kot 10.000 oseb). BJC ljudi spodbuja k pozitivnim spremembam, se spoprijema s socialno in ekonomsko izključenostjo in na inovativen način pristopa k preseganju ovir iskalcev zaposlitve in izboljšanju njihovih možnosti za uspešen prodor na trg dela.

Kontaktna oseba:

Nuala Whelan: whelann@bmunjob.ie

Sodelujoči:

 • Julie Mc Cafferty: mccaffertyj@bmunjob.ie
 • Naslov: Ballymun, Dublin 11, Ireland
 • Telefon: 00 353 1866 70 00
 • Mobitel: 00 353 (0) 8790 76 210
 • Fax: 00 353 18 42 0134
 • www.bmunjob.ie
                            

(P2) – Grčija - Core Training

Core Training S.A. je vodilno podjetje na področju usposabljanja in karierne orientacije za zaposlene v privatnem sektorju. Ponuja tudi številne oblike usposabljanj s področja vodenja kariere za študente, dolgotrajno brezposelne in iskalce zaposlitve iz ranljivih skupin. Podjetje ima izkušnje tudi iz upravljanja odnosov s strankami in vzpostavljeno mrežo zunanjih sodelavcev za izvajanje svetovanj in usposabljanj. Core Training nudi storitve karierne orientacije tudi dijakom, študentom in strokovnjakom, ki izvajajo psihološka in praktična testiranja veščin in kompetenc.

Kontaktna oseba:

Ben Capon: bcapon@coretraining.gr

Informacije:

 • Naslov: 14 verangerou Street, 10432, Atene, Grčija
 • Telefon: +30 212 213 2050
 • Mobitel: +30 693 674 5004
 • Fax: +30 212 213 2059
 • www.coretraining.gr


(P3) -Slovenija-Kadis d.o.o

Kadis Logo

Kadis ima dolgoletne izkušnje z delom z ranljivimi skupinami, od najmlajših, do brezposelnih, žensk, starejših… Izkušnje so v preteklosti, kot podizvajalci, nabirali skozi programe aktivne politike zaposlovanja, v katere so bile vključene različne skupine iskalcev zaposlitve. Kadis izvaja tudi delavnice na temo karierne orientacije na srednjih in osnovnih šolah ter na fakultetah. Iskalcem zaposlitve že leta nudi podporo tudi v obliki individualnega kariernega svetovanja. S področjem karierne orientacije in s tem povezanih ranljivih skupin se podjetje ukvarja še preko mednarodnih projektov v katerih se raziskuje prakse v evropskih državah in preizkuša različne pristope k iskanju zaposlitve.

Kontaktna oseba:

Valerija Cucek: valerija.cucek@kadis.si

Sodelujoči:

 • Maja Nikčević: maja.nikcevic@kadis.si
 • Ema Hojnik: ema.hojnik@kadis.si
 • Tjaša Valentinčič: tjasa.valentincic@kadis.si
 • Naslov: Koprska 72, 1000, Slovenia
 • Telefon: +386 1 200 81 86
 • Fax: +386 1 200 81 99
 • www.kadis.si


(P4) -Grčija-Web Relations

Web Relations Logo

Podjetje Web Relations S.A. je specializirano za spletne in mobilne IKT storitve. Ustanovljeno je bilo leta 2002 in je eno najhitreje rastočih spletnih agencij v Grčiji, s 16 zaposlenimi. Naziv Web Relations je postal sinonim za napredno spletno oblikovanje, urejanje vsebin, spletni marketing in trženje ter e-učenje. Podjetje ima za seboj številne projekte s področja spletnih rešitev, od leta 2009 pa sodeluje tudi v evropskih projektih programov.

Kontaktna oseba:

Doros Kiriakoulis: pk@webrelations.gr

Podatki:

 • Naslov: 78 Heraklidon str. 11854, Atene, Grčija
 • Telefon: +30 210 3470 809
 • Fax: +30 210 3457 092
 • www.webrelations.gr
                            

(P5) -Grčija – E.O.P.P.E.P.

"National Organization for the Certification of Qualifications" (E.O.P.P.E.P.) je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, s sedežem v Atenah. Deluje pod nadzorom Ministrstva za izobraževanje, vseživljenjsko učenje in verske zadeve. Je nacionalni organ za potrjevanje rezultatov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja in deluje kot nacionalna institucija, pristojna za upravljanje administrativnih zadev sistema evropskih kvalifikacij.

Delovni paketi

 • WP1 Projektni menedžment
 • WP2 Analiza uporabniških zahtev
 • WP3 Razvoj eGuide+ materialov in usposabljanja
 • WP4 Razvoj eGuide+ portala
 • WP5 Usposabljanje za izvajalce karierne orientacije
 • WP6 Ocenjevanje in vrednotenje
 • WP7 Diseminacija in valorizacija

Novičke

07/04/2011 2. partnerski sestanek v Atenah: Materiali in razvoj usposabljanja

2nd meeting                       

10/03/2011 logotip – spletna stran – intranet

Intranet application

Nova spletna stran www.eguideplus.eu in intranet aplikacij www.eguideplus.eu/intranet je zaključena in naložena. Intranet omogoča partnerjem skupno spletno mesto za deljenje datotek, časovnih mejnikov, nalog, rezultatov in razprav.

20/12/2010 Časovni plan

Kadis je pripravil časovni plan za prvi delovni paket od decembra 2010 do maja 2011.

                                    

04/11/2010 Uvodni sestanek v Ljubljani

Prvi sestanek se je zgodil v Ljubljani med 4. in 5. novembrom 2010, kjer so se partnerji med seboj spoznali in izmenjali ideje o projektu.

Kontakt

 • Kadis
 • Koprska 72
 • 1000 Ljubljana
 • Slovenija
 • 0038612008180
 • kadis@kadis.si
 • www.kadis.si

Pošljite nam sporočilo

Education and Culture Logo